Algemeen

 • Gebruik door maximaal 5 volwassenen of een gezin met vier kinderen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het park.
 • In het huisje mag niet gerookt worden
 • Als huurder zelf schoonmaakt doet hij dit conform de in het huis aanwezige aanwijzingen
 • Huurder neemt nota van de gebruiksaanwijzingen m.b.t. de vakantiewoning welke ook in het huisje aanwezig zijn.
 • Het huis wordt alleen verhuurd aan gezelschappen waarvan de hoofdhuurder ouder is dan 25 jaar.

Aansprakelijkheid

 • De huurder dient als een ‘goed huisvader of – moeder’ zorg te dragen voor de eigendommen van verhuurder en alles schoon en netjes te houden.
 • De huurder aanvaardt aansprakelijkheid voor alle schade door deze en/of door medehuurders toegebracht aan huis, tuin en/of inboedel en dient voor Wettelijke Aansprakelijkheid toereikend te zijn verzekerd. Schade leidt in principe tot door huurder aan verhuurder te vergoeden waardevermindering en/of kosten van herstel of vervanging.
 • De huurder dient alle schade te melden aan de verhuurder.
 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan de verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water,elektriciteit en voorzieningen aanwezig in de vakantiewoning.
 • De verhuurder zal wel zijn uiterste best doen om de verstoringen te (laten) verhelpen.

Boeking en betaling

 • Een boeking wordt definitief na ontvangst door verhuurder van een vooruitbetaling. Een boeking waarvoor niet binnen de afgesproken termijn wordt vooruit betaald, komt te vervallen.
 • Betaling van de huursom – de huur verhoogd met de kosten van touristenbelasting, borg en  eindschoonmaak – gebeurt door betaling van een voorschot van 50% van de huursom en overboeking van het restant        ( huursom + touristenbelasting + kosten eindschoonmaak + borg) uiterlijk 4 weken vóór aankomstdatum.
 • Bij annulering door huurder is huurder in ieder geval 15 % van de totale huursom schuldig aan verhuurder. Wordt echter binnen 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode geannuleerd, dan is de huurder 50 % van de totale huursom verschuldigd aan verhuurder. Binnen 1 maand 75 % en binnen 1 week 90 %.
 • Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Vertrek eerder dan gepland leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.